Cozi şi stive

1. Noţiuni generale

Cozile şi stivele sunt structuri de date logice (implementarea este făcută utilizând alte structuri de date) şi omogene (toate elementele sunt de acelaşi tip). Ambele structuri au două operaţii de bază: adăugarea şi extragerea unui element. În afara acestor operaţii se pot implementa şi alte operaţii utile: test de structură vidă, obţinerea primului element fără extragerea acestuia, … Diferenţa fundamentală între cele două structuri este disciplina de acces. Stiva foloseşte o disciplină de acces de tip LIFO (Last In First Out), iar coada o disciplină de tip FIFO (First In First Out).

2. Moduri de implementare

Stivele şi cozile pot fi implementate în mai multe moduri. Cele mai utilizate implementări sunt cele folosind masive şi liste. Ambele abordări au avantaje şi dezavantaje:

 

 

Avantaje

Dezavantaje

Masive

 • implementare simplă
 • consum redus de memorie
 • viteză mare pentru operaţii
 • numărul de elemente este limitat
 • risipă de memorie în cazul în care dimensiunea alocată este mult mai mare decât numărul efectiv de elemente

Liste

 • număr oarecare de elemente

 

 • consum mare de memorie pentru memorarea legăturilor

 

Pentru implementarea unei stive folosind masive avem nevoie de un masiv V de dimensiune n pentru memorarea elementelor. Ultimul element al masivului va fi utilizat pentru memorarea numărului de elemente ale stivei.

În cazul în care stiva este vidă, atunci elementul Vn-1 va avea valoarea 0. Folosind această reprezentare, operaţiile de bază se pot implementa în timp constant (O(1)).

 

Algoritmii pentru implementarea operaţiilor de bază (în pseudocod) sunt:

 

adaugare(elem, V, n)

 

if v[n-1] = n-1

//verificam dacă stiva nu e plină

      return "stiva plina"

 

v[v[n-1]] = elem

//adaugăm elementul în masiv

v[n-1] = v[n-1] + 1

//incrementăm numărul de elemente

return "succes"           

 

 

stergere(V, n)

 

if v[n-1] = 0

//verificam dacă stiva nu e goală

      return "stiva goala"

 

elem = v[v[n-1] - 1]

//extragem elementul din masiv

v[n-1] = v[n-1] + 1

//decrementăm numărul de elemente

return elem

 

 

Coada se poate implementa folosind un vector circular de dimensiune n (după elementul n-4 urmează elementul 0). Ultimele două elemente conţin indicii de start şi sfârşit ai cozii, iar antepenultimul element este un marcaj folosit pentru a putea diferenţia cazurile de coadă goală şi coadă plină.

Algoritmii care implementează operaţiile de bază pentru o coadă memorată in forma prezentată sunt:

 

adaugare(elem, V, n)

 

v[n-2] = (v[n-2] + 1) mod (n-2)

//deplasăm capul cozii

if v[n-1] = v[n-2]

//verificare coada plină

      return "coada plina"

 

V[V[n-1]] = elem

//adăugăm elementul

return "succes"

 

 

 

stergere(V,n)

 

if v[n-1] = v[n-2]

//verificare coadă goală

      return "coada goala"

 

v[n-1] = (v[n-1] + 1) mod (n-2)

//deplasăm indicele de sfârşit

return V[V[n-1]]

//întoarcem elementul

Cea de-a doua modalitate de implementare a stivelor şi cozilor este cea folosind liste alocate dinamic.

În cazul stivei, vom folosi o listă simplu înlănţuită organizată ca în figura următoare:

Fiecare nod este format din informaţiile utile şi o legătură către elementul următor. Tipul informaţiilor stocate în stivă este indicat de utilizator prin definirea tipului TipStiva. Stiva vidă este reprezentată printr-un pointer nul. Elementele sunt adăugate înaintea primului element (cu deplasarea varfului stivei). Extragerea se face tot din vărful stivei.

Codul sursă pentru biblioteca care implementează operaţiile pe stiva alocată dinamic este:

 

#ifndef STIVA_H

#define STIVA_H

 

// Un element din stiva

struct NodStiva

{

       TipStiva Date;             // tipul definit de utilizator

       NodStiva *Urmator;   // legatura catre elementul urmator

 

       // constructor pentru initializarea unui nod

       NodStiva(TipStiva date, NodStiva *urmator = NULL) :

              Date(date), Urmator(urmator){}

};

 

// Stiva este memorata ca un

// pointer catre primul element

typedef NodStiva* Stiva;

 

// Creaza o stiva vida

Stiva StCreare()

{

       return NULL;

}

 

// Verivica daca o stiva este vida

bool StEGoala(Stiva& stiva)

{

       return stiva == NULL;

}

 

// Adauga un element in stiva

void StAdauga(Stiva& stiva, TipStiva date)

{     

       stiva = new NodStiva(date, stiva);

}

 

// Intoarce o copie a varfului stivei

TipStiva StVarf(Stiva& stiva)

{

       // Caz 1: stiva vida

       if (StEGoala(stiva))              // daca stiva e goala, atunci

              return TipStiva();         // intoarcem valoarea implicita pentru tipul stivei

 

       // Caz 2: stiva nevida

       return stiva->Date;               // intoarcem varful stivei

}

 

// Extrage elementul din varful stivei

TipStiva StExtrage(Stiva& stiva)

{

       // Caz 1: stiva vida

       if (StEGoala(stiva))              // daca stiva e goala, atunci

              return TipStiva();         // intoarcem valoarea implicita pentru tipul stivei

 

       // Caz 2: stiva nevida

       NodStiva *nodDeSters = stiva;     // salvam o referinta la nodul de sters

       TipStiva rez = stiva->Date; // salvam datele de returnat

 

       stiva = stiva->Urmator;    // avansam capul listei

 

       delete nodDeSters;         // stergem nodul de sters

 

       return rez;                // intoarcem rezultatele

}

 

#endif //STIVA_H

 

Coada poate fi implementată folosind o listă circulară dublu înlanţuită de forma:

Ca şi în cazul stivei, tipul informaţiilor stocate este indicat de către utilizator prin definirea tipului de date TipCoada. Coada goală este reprezentată printr-un pointer nul. Adăugarea elementelor se face la sfârşitul listei, iar extragerea se face de la începutul acesteia.

Codul sursă care implementează operaţiile pe structura de date prezentată este:

 

#ifndef COADA_H

#define COADA_H

 

// Un element din coada

struct NodCoada

{

       // tipul definit de utilizator

       TipCoada Date;            

      

       // legaturile catre elementul

       // urmator si anterior

       NodCoada *Urmator, *Anterior;

 

       // constructor pentur initializarea unui nod

       NodCoada(TipCoada date,

              NodCoada *urmator = NULL, NodCoada *anterior = NULL) :

              Date(date), Urmator(urmator), Anterior(anterior)

       {}

};

 

// Coada este memorata ca un

// pointer catre primul element

typedef NodCoada* Coada;

 

// Creaza o coada vida

Coada CdCreare()

{

       return NULL;

}

 

// Testeaza daca o coada este vida

bool CdEGoala(Coada& coada)

{

       return coada == NULL;

}

 

// Adauga un element la sfarsitul cozii

void CdAdauga(Coada& coada, TipCoada date)

{            

       if (CdEGoala(coada))

       {            

              // Cazul 1: Coada vida

              coada = new NodCoada(date);

              coada->Anterior = coada->Urmator = coada;

       }

       else  

       {

              // Cazul 2: Coada cu cel putin un element

              coada->Anterior->Urmator = new NodCoada(date, coada, coada->Anterior);

              coada->Anterior = coada->Anterior->Urmator;

       }

}

 

// Obtine o copie a primului element din coada

TipCoada CdVarf(Coada& coada)

{

       // Caz 1: coada vida

       if (CdEGoala(coada))       // daca coada e goala, atunci

              return TipCoada();         // intoarcem valoarea implicita pentru tipul stivei

 

       // Caz 2: coada nevida

       return coada->Date;               // intoarcem varful cozii

}

 

// Extrage primul element din coada

TipCoada CdExtrage(Coada& coada)

{

       TipCoada rez;

      

       // Caz 1: coada vida

       if (CdEGoala(coada))

              return TipCoada();

 

       // Caz 2: coada cu un singur element

       if (coada->Anterior == coada)

       {

              rez = coada->Date;

              delete coada;

              coada = NULL;

 

              return rez;

       }

 

       // Caz 3: coada cu mai multe elemente

       NodCoada *nodDeSters = coada;

       rez = coada->Date;

 

       coada = coada->Urmator;

       coada->Anterior = coada->Anterior->Anterior;

       coada->Anterior->Urmator = coada;

       delete nodDeSters;

 

       return rez;

}

 

#endif //COADA_H

3. Aplicaţie – Evaluarea expresiilor aritmetice

Pentru exemplificarea utilizării structurilor de tip stivă şi coadă vom construi o aplicaţie pentru evaluarea expresiilor aritmetice. Expresiile acceptate pot conţine numere naturale, operaţii aritmetice de bază (adunare, scădere, înmulţire, împărţire) şi paranteze.

Pentru evaluarea expresiei vom folosi forma poloneză postfixată. Această formă de scriere a expresiei permite o evaluarea rapidă într-o singură parcurgere.

Evaluarea expresiei primite sub forma unui şir de caractere se face în trei faze:

 1. Se transformă şirul primit într-o coadă de elemente numite atomi care conţin informaţiile necesare transformării şi evaluării expresiei (tip, prioritate şi valoare).
 2. Expresia stocată ca o coadă de atomi este rescrisă în forma poloneză postfixată.
 3. Se evaluează expresia.

Structurile folosite pentru memorarea expresiei sunt:

 

// Tipurile de atomi acceptate de aplicatie

enum TipAtom

{

       Termen,                           // un numar

       DeschidereParanteza,       // )

       InchidereParanteza,        // (

       Plus,                             // +

       Minus,                            // -

       Inmultire,                        // *

       Impartire                         // /

};

 

// Informatiile referitoare la un atom

struct Atom

{

       TipAtom Tip;

       int Prioritate;

       double Valoare;

 

       // Constructorul pentru initializarea

       // unui atom

       Atom(TipAtom tip = Termen,

              int prioritate = 0, double valoare = 0)

       {

              Tip = tip;

              Prioritate = prioritate;

              Valoare = valoare;

       }

};

Algoritmii folosesc bibliotecile pentru manipularea stivelor şi cozilor prezentate în secţiunea precedentă:

 

// Stivele si cozile folosite vor

// avea ca informatie utila atomi

typedef Atom TipStiva;

typedef Atom TipCoada;

 

#include "stiva.h"

#include "coada.h"

Prima fază a aplicaţiei este transformarea expresiei într-o coadă de atomi. Funcţia care implementează operaţia este:

 

// Transforma expresia intr-o coada de atomi

Coada ParsareSir(char *expresie)

{

       Coada coada = CdCreare();

 

       while (*expresie != '\0')

       {

              switch(*expresie)

              {

                     case '+': CdAdauga(coada, Atom(Plus, 1)); break;

                     case '-': CdAdauga(coada, Atom(Minus, 1)); break;

                     case '*': CdAdauga(coada, Atom(Inmultire, 2)); break;

                     case '/': CdAdauga(coada, Atom(Impartire, 2)); break;

                     case '(': CdAdauga(coada, Atom(DeschidereParanteza, 0)); break;

                     case ')': CdAdauga(coada, Atom(InchidereParanteza,  0)); break;

                     default:

                           // termen (numar intreg)

                           if (*expresie > '0' && *expresie <= '9')

                           {

                                  // construim termenul

                                  double valoare = 0;

                                  while (*expresie >= '0' && *expresie <= '9')

                                  {

                                         valoare = valoare*10 + (*expresie - '0');

                                         expresie++;

                                  }

 

                                  // trebuie sa revenim la primul caracter

                                  // de dupa numar

                                  expresie--;

                                 

                                  // adaugam termenul in coada

                                  CdAdauga(coada, Atom(Termen,  0, valoare));

                           }

              }

 

              // avansam la urmatorul caracter din expresie

              expresie++;

       }

 

       return coada;

}

Transformarea expresiei din forma normală infixată în forma poloneză postfixată se face folosind algoritmul lui Dijkstra. Acest algoritm utilizează o stivă în care sunt păstraţi operatorii şi din care sunt eliminaţi şi transferaţi în scrierea postfixată (o coadă).

Algoritmul este:

 1. se iniţializează stiva şi scrierea postfixată;
 2. atât timp cât nu s-a ajuns la sfârşitul expresiei matematice:
  1. se citeşte următorul element din expresie;
  2. dacă este valoare se adaugă în scrierea postfixată;
  3. dacă este „(” se introduce în stivă;
  4. dacă este ) se transferă elemente din stivă în scrierea postfixată până la(
  5. altfel:

                                                               i.      atât timp cât ierarhia operatorului din vârful stivei este mai mare ierarhia operatorului curent, se trece elementul din vârful stivei în scrierea postfixată;

                                                             ii.      se introduce operatorul curent în stivă.

 1. se trec toţi operatorii rămaşi pe stivă în scrierea postfixată.

Algoritmul este implementat folosind următoarea funcţie:

 

// Transforma o expresie din forma normala

// infixata in forma poloneza postfixata

Coada FormaPoloneza(Coada& expresie)

{

       // stiva folosita pentru stocarea temporara

       Stiva stiva = StCreare();

 

       // coada pentru stocarea rezultatului (forma poloneza)

       Coada formaPoloneza = CdCreare();

 

       Atom atomStiva;

 

       // parcurgem expresia initiala

       while (!CdEGoala(expresie))

       {

              Atom atom = CdExtrage(expresie);

 

              switch (atom.Tip)

              {

              case Termen:

              // se adauga direct in sirul rezultat

                     CdAdauga(formaPoloneza, atom);

                     break;

             

              case DeschidereParanteza:

              // se adauga in stiva

                     StAdauga(stiva, atom);

                     break;

 

              case InchidereParanteza:

              // se muta din stiva in rezultat toti operatorii

              // pana la deschiderea parantezei

                     atomStiva = StExtrage(stiva);

                     while (atomStiva.Tip != DeschidereParanteza)

                     {

                           CdAdauga(formaPoloneza, atomStiva);

                            atomStiva = StExtrage(stiva);

                     }

                     break;

              default: // operator

                     while (!StEGoala(stiva) && StVarf(stiva).Prioritate > atom.Prioritate)

                           CdAdauga(formaPoloneza, StExtrage(stiva));

 

                     StAdauga(stiva, atom);

              }

       }

 

       // mutam toate elementele ramase in rezultat

       while (!StEGoala(stiva))

              CdAdauga(formaPoloneza, StExtrage(stiva));

 

       return formaPoloneza;

}

Evaluarea expresiei în forma poloneză se face folosind stivă pentru operanzi după algoritmul următor:

1.      se iniţializează stiva;

2.      atât timp cât nu s-a ajuns la sfârşitul scrierii postfixate:

a.       se citeşte următorul element;

b.      dacă este valoare se depune pe stivă;

c.       altfel, respectiv cazul în care este operator:

                                                                                       i.      se extrage din stivă elementul y;

                                                                                     ii.      se extrage din stivă elementul x;

                                                                                    iii.      se efectuează operaţia x operator y;

                                                                                   iv.      se depune rezultatul pe stivă;

3.      ultima valoare care se află pe stivă este rezultatul expresiei.

Funcţia care implementează algoritmul este:

 

// Evaluaeaza o expresie aflata in

// forma poloneza postfixata

double Evaluare(Coada& formaPoloneza)

{

       // stiva de termeni folosita pentru evaluare

       Stiva stiva = StCreare();

      

       // parcurgem expresia in forma poloneza

       while (!CdEGoala(formaPoloneza))

       {

              Atom atom = CdExtrage(formaPoloneza);

 

              if (atom.Tip == Termen)

                     // daca avem un termen atunci il adaugam in stiva

                     StAdauga(stiva, atom);

              else

              {

                     // daca avem un operator atunci scoatem

                     // ultimii doi termeni din stiva,  efectuam operatia

                     // si punem rezultatul pe stiva

                     Atom termen1 = StExtrage(stiva);

                     Atom termen2 = StExtrage(stiva);

 

                     switch (atom.Tip)

                     {

                     case Plus:

                           StAdauga(stiva, Atom(Termen, 0, termen1.Valoare + termen2.Valoare));

                           break;

                     case Minus:

                           StAdauga(stiva, Atom(Termen, 0, termen2.Valoare - termen1.Valoare));

                           break;

                     case Inmultire:

                           StAdauga(stiva, Atom(Termen, 0, termen1.Valoare * termen2.Valoare));

                           break;

                     case Impartire:

                           StAdauga(stiva, Atom(Termen, 0, termen2.Valoare / termen1.Valoare));

                           break;

                     }

              }

       }

 

       // rezultatul expresiei este valoarea

       // ultimului termen ramas in stiva

       return StExtrage(stiva).Valoare;

}

Codul sursă complet al aplicaţiei este:

 

#include <iostream>

using namespace std;

 

const int DIM_MAX_EXPRESIE = 1024;

 

// Tipurile de atomi acceptate de aplicatie

enum TipAtom

{

       Termen,                                  // un numar

       DeschidereParanteza, // )

       InchidereParanteza,        // (

       Plus,                             // +

       Minus,                            // -

       Inmultire,                        // *

       Impartire                         // /

};

 

// Informatiile referitoare la un atom

struct Atom

{

       TipAtom Tip;

       int Prioritate;

       double Valoare;

 

       // Constructorul pentru initializarea

       // unui atom

       Atom(TipAtom tip = Termen,

              int prioritate = 0, double valoare = 0)

       {

              Tip = tip;

              Prioritate = prioritate;

              Valoare = valoare;

       }

};

 

// Stivele si cozile folosite vor

// avea ca informatie utila atomi

typedef Atom TipStiva;

typedef Atom TipCoada;

 

#include "stiva.h"

#include "coada.h"

 

// Transforma expresia intr-o coada de atomi

Coada ParsareSir(char *expresie)

{

       Coada coada = CdCreare();

 

       while (*expresie != '\0')

       {

              switch(*expresie)

              {

                     case '+': CdAdauga(coada, Atom(Plus, 1)); break;

                     case '-': CdAdauga(coada, Atom(Minus, 1)); break;

                     case '*': CdAdauga(coada, Atom(Inmultire, 2)); break;

                     case '/': CdAdauga(coada, Atom(Impartire, 2)); break;

                     case '(': CdAdauga(coada, Atom(DeschidereParanteza, 0)); break;

                     case ')': CdAdauga(coada, Atom(InchidereParanteza,  0)); break;

                     default:

                           // termen (numar intreg)

                           if (*expresie > '0' && *expresie <= '9')

                           {

                                  // construim termenul

                                  double valoare = 0;

                                  while (*expresie >= '0' && *expresie <= '9')

                                  {

                                         valoare = valoare*10 + (*expresie - '0');

                                         expresie++;

                                  }

 

                                  // trebuie sa revenim la primul caracter

                                  // de dupa numar

                                  expresie--;

                                 

                                  // adaugam termenul in coada

                                  CdAdauga(coada, Atom(Termen,  0, valoare));

                           }

              }

 

              // avansam la urmatorul caracter din expresie

              expresie++;

       }

 

       return coada;

}

 

// Transforma o expresie din forma normala

// infixata in forma poloneza postfixata

Coada FormaPoloneza(Coada& expresie)

{

       // stiva folosita pentru stocarea temporara

       Stiva stiva = StCreare();

 

       // coada pentru stocarea rezultatului (forma poloneza)

       Coada formaPoloneza = CdCreare();

 

       Atom atomStiva;

 

       // parcurgem expresia initiala

       while (!CdEGoala(expresie))

       {

              Atom atom = CdExtrage(expresie);

 

              switch (atom.Tip)

              {

              case Termen:

              // se adauga direct in sirul rezultat

                     CdAdauga(formaPoloneza, atom);

                     break;

             

              case DeschidereParanteza:

              // se adauga in stiva

                     StAdauga(stiva, atom);

                     break;

 

              case InchidereParanteza:

              // se muta din stiva in rezultat toti operatorii

              // pana la deschiderea parantezei

                     atomStiva = StExtrage(stiva);

                     while (atomStiva.Tip != DeschidereParanteza)

                     {

                           CdAdauga(formaPoloneza, atomStiva);

                           atomStiva = StExtrage(stiva);

                     }

                     break;

              default: // operator

                     while (!StEGoala(stiva) && StVarf(stiva).Prioritate > atom.Prioritate)

                           CdAdauga(formaPoloneza, StExtrage(stiva));

 

                     StAdauga(stiva, atom);

              }

       }

 

       // mutam toate elementele ramase in rezultat

       while (!StEGoala(stiva))

              CdAdauga(formaPoloneza, StExtrage(stiva));

 

       return formaPoloneza;

}

 

// Evaluaeaza o expresie aflata in

// forma poloneza postfixata

double Evaluare(Coada& formaPoloneza)

{

       // stiva de termeni folosita pentru evaluare

       Stiva stiva = StCreare();

      

       // parcurgem expresia in forma poloneza

       while (!CdEGoala(formaPoloneza))

       {

              Atom atom = CdExtrage(formaPoloneza);

 

              if (atom.Tip == Termen)

                     // daca avem un termen atunci il adaugam in stiva

                     StAdauga(stiva, atom);

              else

              {

                     // daca avem un operator atunci scoatem

                     // ultimii doi termeni din stiva,  efectuam operatia

                     // si punem rezultatul pe stiva

                     Atom termen1 = StExtrage(stiva);

                     Atom termen2 = StExtrage(stiva);

 

                     switch (atom.Tip)

                     {

                     case Plus:

                           StAdauga(stiva, Atom(Termen, 0, termen1.Valoare + termen2.Valoare));

                           break;

                     case Minus:

                           StAdauga(stiva, Atom(Termen, 0, termen2.Valoare - termen1.Valoare));

                           break;

                     case Inmultire:

                           StAdauga(stiva, Atom(Termen, 0, termen1.Valoare * termen2.Valoare));

                           break;

                     case Impartire:

                           StAdauga(stiva, Atom(Termen, 0, termen2.Valoare / termen1.Valoare));

                           break;

                     }

              }

       }

 

       // rezultatul expresiei este valoarea

       // ultimului termen ramas in stiva

       return StExtrage(stiva).Valoare;

}

 

void main()

{

       // alocare spatiu pentru expresia citita

       char *sir = new char[DIM_MAX_EXPRESIE];

      

       // citire expresie de la tastatura

       cout << "Expresia:";

       cin.getline(sir, 10000);

      

       // Faza 1: Construirea cozii de atomi

       Coada expresie = ParsareSir(sir);

 

       // Faza 2: Transformarea in forma poloneza

       Coada formaPoloneza = FormaPoloneza(expresie);

 

       // Faza 3: Evaluarea expresiei

       double rezultat = Evaluare(formaPoloneza);

      

       // afisarea retzultatului

       cout << "Valoare: " << rezultat << endl;

}

4.   Probleme

1.      Să se scrie funcţia de inversare a unui şir folosind o stivă alocată dinamic.

2.      Să se scrie funcţia de adăugare pentru o stivă alocată ca vector.

3.      Să se scrie funcţia de extragere a unui element dintr-o stivă alocată ca vector.

4.      Să se descrie modul de organizare a unei cozi alocate ca vector şi să se scrie funcţia de adăugare a unui element.

5.      Să se descrie modul de organizare a unei cozi alocate ca vector şi să se scrie funcţia de ştergere a unui element.

6.      Să se scrie funcţia de concatenare a două stive alocate dinamic S1 şi S2 folosind doar operaţiile de bază (adăugare, extragere, testare stivă vidă). Rezultatul trebuie să conţină elementele din cele două stive în ordinea iniţială.

Indicaţie: Se va folosi o stivă temporară.

7.      Să se scrie funcţia de conversie a unei stive în listă simplu înlănţuită.

8.      Se consideră un şir de numere întregi. Să se scrie funcţia care construieşte două stive (una cu numerele negative şi una cu cele pozitive) ce conţin numerele în ordinea iniţială folosind doar structuri de tip stivă.

Indicaţie: Se adaugă toate elementele într-o stivă temporară după care se extrag elementele din aceasta şi se introduc în stiva corespunzătoare.

9.      Scrieţi funcţia recursivă pentru ştergerea tuturor elementelor dintr-o stivă alocată dinamic.

10.  Scrieţi funcţia pentru ştergerea tuturor elementelor dintr-o coadă alocată dinamic.